Predstava, že kriminalita a slabé vzdelanie spolu súvisia je pomerne intuitívna – dobrí učitelia sa nekoncentrujú v oblastiach s vysokou kriminalitou, slabé vzdelanie sťažuje zohnanie legálnej práce.

V roku 1950 vo Švédsku prebehla reforma vzdelávania, ktorej dôsledkom bolo, že všetky stredné školy pripravovali žiakov na vysokú školu. Reforma bola aplikovaná len v niektorých regiónoch, a tak mohli vzniknúť štúdie porovnávajúce dôsledky tejto reformy. Tá najnovšia z nich dokazuje, že študenti z regiónov s novým školským systémom páchali o 5 % menej trestných činov, dokonca sa efekt v slabšom meradle pretavil i na ich deti, u nich bola kriminalita o 0,6 % menšia. Správu priniesol Washington post.

Foto: Alan Cleaver, http://www.flickr.com/photos/alancleaver/4121423119/

Reklamy