Portál Lifesitenews.com informoval, že stredoškolský študent zo Švédska dostal päťku z biológie, pretože sa vyjadril, že homosexualita je abnormálna. Keď sa učiteľa pýtal na dôvod známky, ten mu odvetil, že je to kvôli jeho názoru. Podľa učiteľa je cieľom štúdia ukázať rešpekt voči odlišným sexuálnym orientáciám a študentovo vnímanie s týmto cieľom nekorešpondovalo.

Reklamy